Mierzenie ciśnienia tętniczego, normy w zależności od wieku

Większość osób, zwłaszcza starszych, u których stan zdrowia nie jest już najlepszy, stara się regularnie poddawać badaniom, a niektórzy dostępne badania wykonują samodzielnie w domu. Chodzi tu przede wszystkim o badanie ciśnienia krwi. Jest to bardzo ważne, gdyż zarówno zbyt wysokie, jak i zbyt niskie ciśnienie może być zwiastunem wielu chorób. Dlatego zaniepokoić każdego powinny wszelkie odchylenia od normy.

Pojawia się zatem pytanie: jakie ciśnienie jest dobre?

Zacząć wypada od tego, co to jest ciśnienie tętnicze? Jest to po prostu siła, z jaką krew napiera na ściany tętnic w czasie skurczu serca, a potem jego rozkurczu.
U dorosłych jako normę przyjmuje się wynik pomiędzy 120 na 80, a 135 na 85 mm Hg. Jako graniczne ciśnienie przyjęto 140 na 90. Wyższy wynik świadczy już o nadciśnieniu i może być niebezpieczny dla zdrowia, zwiększa bowiem ryzyko zawału serca i udaru mózgu.
Warto jednak wiedzieć, że jeden pomiar nie daje prawidłowego obrazu. Aby sprawdzić, czy mamy do czynienia z nadciśnieniem trzeba wykonać nawet kilkanaście pomiarów i to w różnych porach dnia. Lekarze zlecają czasem całodobowy pomiar ciśnienia przy pomocą specjalnego aparatu.

Warto też wiedzieć, że norma różni się nieco w zależności od wieku. Dlatego też prawidłowe ciśnienie u dziecka, nastolatka, dorosłego i osoby w starszym wieku różni się.

* W przypadku dzieci norma tego parametru zależy od płci dziecka, jego wzrostu i wieku. Do oceny ciśnienia u dzieci stosuje się tzw. siatki centylowe. Za normę uważa się dane mieszczące się pomiędzy 3 a 97 centylem. Ogólnie uważa się, że jeżeli ciśnienie u dziecka przekracza 90 centyl, to w wieku dorosłymi może mieć nadciśnienie.

* U młodzieży optymalne ciśnienie to 109/61 i nie powinno przekraczać 122/79. Ważne jest jednak, aby samemu nie interpretować wyników, bo w przypadku granicznych wartości konieczna jest znajomość innych parametrów, okoliczności i warunków pomiaru.

* U osób starszych wygląda to jeszcze inaczej, gdyż z wiekiem wartości ciśnienia mogą być wyższe, co jednak wcale nie znaczy, że są prawidłowe. Takim osobom lekarze włączają leczenie farmakologiczne począwszy od określonych wartości. I tak np. u chorych w podeszłym wieku (do 80 roku życia) dąży się do obniżenia ciśnienia skurczowego do wartości 140-150 mm Hg, natomiast u osób po ukończeniu 80 roku życia obniża się je do wartości poniżej 150 mm Hg.

Jak prawidłowo mierzyć ciśnienie tętnicze?

Aby dokonać prawidłowego pomiaru trzeba przestrzegać kilku zasad, a są to:
– dokonywanie pomiaru po 5-minutowym odpoczynku, po przynajmniej półgodzinnej przerwie od wypicia kawy i wypalenia papierosa oraz przy odpowiednim założeniu mankietu na ramieniu (na poziomie serca);
– zachowanie optymalnej liczby pomiarów ciśnienia: 2 rano i 2 wieczorem przez siedem kolejnych dni;
– zapisywanie wyników pomiaru w notesie;
– używanie automatycznych aparatów posiadających walidację, najlepiej z mankietem zakładanym na ramię.

Prawidłowo przeprowadzony pomiar jest warunkiem poprawności rozpoznania oraz podjęcia ewentualnych decyzji diagnostyczno-terapeutycznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here