Mały ZUS plus

W ubiegłym roku wprowadzony został tak zwany „Mały ZUS” który umożliwił małym przedsiębiorstwom opłacanie niższych składek. W jego myśl firmy które osiągnęły w roku poprzedzającym (2018r) dochód nie przekraczający 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia mogły opłacać mniejsze składki. Miało to ułatwić firmom prowadzenie działalności poprzez zmniejszenie kosztów i ograniczyć zamykanie się małych firm. Mały ZUS był w zasadzie odpowiedzią Państwa na sugestie przedsiębiorców.

W tym roku, a dokładnie z dniem 1 lutego 2020 roku wchodzą kolejne zmiany. Wprowadzony zostaje „Mały ZUS Plus” który ma zapewnić kolejnym przedsiębiorcom mniejsze koszty prowadzenia działalności. Nowa ulga obejmie przedsiębiorców których dochód w 2019 roku nie przekroczył kwoty 120 tys. złotych. pod warunkiem, że prowadzili oni działalność przez minimum 60 dni roku 2019. Składki na ubezpieczenie społeczne mają być proporcjonalne do osiągniętych dochodów w przedsiębiorstwie.

Aby skorzystać z tej ulgi należy zgłosić to do końca lutego 2020 roku.

W związku z wejściem w życie tych zmian wymagana jest aktualizacja druków w ZUS. Nowy druk ZUS DRA i ZUS RCA uzupełniają dodatkowo informacje o uzyskanym dochodzie z działalności gospodarczej za ubiegły rok oraz formy opodatkowania w ubiegłym roku.

Druki ZUS DRA cz. II oraz ZUS RCA cz. II składa się za osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą na mniejszą skalę, korzystające z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne. Druk ZUS DRA cz. II składa osoba, która opłaca składki wyłącznie za siebie a ZUS RCA cz. II to imienny raport wypełniany, gdy przedsiębiorca opłaca również składki za innych ubezpieczonych. Zmiana następuje także w kodach tytułu ubezpieczenia zaczynających się od 05 09 oraz 0592, które zmieniają swoje brzmienie.

Chcąc skorzystać z „małego ZUS plus” będąc wcześniej beneficjentem ”małego ZUS” w 2019 r. i w styczniu 2020 r. nie trzeba ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń. W sytuacji nie korzystania jednak z wcześniejszej ulgi należy zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 90 albo od 05 92.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here