Jak uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego

Praca w charakterze radcy prawnego cieszy się dużym zainteresowaniem. Co roku setki młodych Polaków zapisują się na studia prawnicze właśnie po to, aby podążać tą ścieżką kariery. Czas więc, aby przyjrzeć się temu, jak wygląda droga do tego zawodu. Czy rzeczywiście bywa tak wyboista, jak niekiedy mówią o niej sami radcy?

Jak zostać radcą prawnym krok po kroku

Jednym z najważniejszych dokumentów, z jakimi powinien zapoznać się każdy kandydat na radcę prawnego jest Ustawa o radcach prawnych z 6 lipca 1982. To właśnie ona definiuje, kto może pełnić tę funkcję. Jasno wynika z niej, że stanowiska nie może objąć osoba, która nie skończyła wyższych studiów prawniczych, choć w tym miejscu zwraca się uwagę na to, że nie muszą być one koniecznie odbyte w Polsce. Przepisy dopuszczają także ukończenie równoważnych studiów zagranicznych. Oczywiście, samo ukończenie studiów, choć przybliża do wykonywania zawodu, nie jest jeszcze równoznaczne z otworzeniem własnej kancelarii. Magister prawa jest zobowiązany przez przepisy do odbycia obowiązkowej, trzyletniej aplikacji radcowskiej i zdania kończącego ją egzaminu. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Ministra Sprawiedliwości. Oczywiście, przyszły radca prawny musi spełnić też kilka dodatkowych wymogów. Oczekuje się, że będzie osobą korzystającą z pełni praw publicznych, mającą pełną zdolność do czynności prawnych. W ustawie pojawia się też zapis dotyczący konieczności posiadania nieskazitelnego charakteru.

Aplikacja radcowska bez tajemnic

Osoby, które myślą o pracy w charakterze radcy prawnego często są zdumione dowiadując się, że zarówno nabór na aplikację radcowską, jak i ostateczny egzamin radcowski mają postać egzaminu państwowego. Ten pierwszy jest pisemnym testem jednokrotnego wyboru. Drugi egzamin okazuje się znacznie bardziej skomplikowany.Przyszły radca prawny musi przygotować się do egzaminu składającego się z pięciu części. W czasie jego trwania kandydaci rozwiązują zadania dotyczące zarówno prawa karnego i cywilnego, jak i rodzinnego, administracyjnego oraz gospodarczego. Na egzaminie weryfikowana jest również ich wiedza odnosząca się do zasad etyki oraz zasad wykonywania zawodu. Już po zdaniu egzaminu konieczne jest też złożenie ślubowania.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Aliant.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here